Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

poniedziałek, 17 maja 2010

Prezentacje multimedialne: o H. Ch. Andersenie oraz Pomniki ul. Piotrkowskiej

Na prezentację multimedialną o H. Ch. Andersenie
zaprosiłyśmy uczniów z klasy II
Szkoły Podstawowej Nr 1.

Dzieci brały aktywny udział w zajęciach.
Uczniowie ze świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1
wspólnie tworzyły mapę pomników przy ul. Piotrkowskiej.

A oto końcowy efekt pracy uczniów po obejrzeniu
prezentacji. Wszystkie pomniki zostały zaznaczone.

Brak komentarzy: