Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

wtorek, 23 listopada 2010

Warsztat informacyjny książki popularnonaukowej

Dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 klasy V przygotowałyśmy prezentację multimedialną na temat "Budowy książki popularnonaukowej".Uczniowie obejrzeli prezentację, a następnie ...
... przyszedł czas na pracę w grupach
i sprawdzenie swojej wiedzy z zajęć.


Brak komentarzy: