Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

środa, 16 lutego 2011

Spotkanie z ... introligatorem

Wraz z uczniami Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Edukacji Innowacyjnej wybrałyśmy się do naszej introligatorni, gdzie uczniowie mogli zobaczyć przy pomocy jakich narzędzi naprawia się uszkodzone książki.
Oto one:
krajarka jedno-nożowa oraz nożyce
do przycinania książek i okładek
,


wiertarka oraz zszywarka do szycia drutem,

a także prasa introligatorska.

Praca introligatora bardzo się im podobała,
a największy zachwyt wśród uczniów wzbudziła
krajarka jedno-nożowa.

Brak komentarzy: