Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Odwiedziny dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Wycieczka dzieci z Międzynarodowej Szkoły
Edukacji
Innowacyjnej
na pogadance o bibliotece i książce.

Brak komentarzy: