Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

piątek, 9 grudnia 2011

"Na straganie"

"Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy..."
Na spotkanie z bohaterami wiersza Jana Brzechwy pt.: "Na straganie" przyszli do nas uczniowie I klasy z MSPEI.

Było wspólne czytanie wiersza, krótka prezentacja i krzyżówka...

Brak komentarzy: