Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

piątek, 23 marca 2012

Zwierzęta świata

Rozpoczęłyśmy cykl prezentacji "Najdziwniejsze zwierzęta świata".
Na pierwsze zajęcia przyszli do nas uczniowie klasy IV i V
Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Edukacji Innowacyjnej.

Brak komentarzy: