Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

piątek, 11 maja 2012

Savoir - vivre cd.

Na kolejne spotkanie na temat "Savoir - vivre" przyszli do nas
uczniowie kl. III a ze SP Nr 1.
Była krótka pogadanka, prezentacja multimedialna
i odgrywanie scenek.

Również ta klasa wykazała się dużą znajomością
zasad savoir-vivru.
Brak komentarzy: