Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

środa, 6 czerwca 2012

Spotaknie z Biblioteką...

Na spotkanie z "Biblioteką i jej zbiorami" przyszły do nas maluchy z PM Nr 52. Przedszkolaki wysłuchały pogadanki o tym, jak należy zachowywać się w bibliotece, co to znaczy "szanować książkę" i co zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki.


Brak komentarzy: