Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

czwartek, 27 grudnia 2012


Brak komentarzy: