Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

wtorek, 19 marca 2013

Tydzień z Internetem

18-24 MARCA TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2013

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez sieć organizacji Telecentre-Europe, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. Polską edycję Tygodnia z Internetem 2013 wspólnie koordynują: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

                                                                                                                                                                            http://www.biblioteki.org

Brak komentarzy: