Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

wtorek, 19 marca 2013

Zwierzęta chronione

Dla III klasy SP Nr 1 przeprowadziłyśmy zajęcia o zwierzętach, które u nas w Polsce są pod ochroną.
Brak komentarzy: