Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Profilaktyka uzależnień

Na pierwsze warsztaty psychologiczne pt. "Brak poczucia własnej wartości czynnikiem sięgania po używki" przyszli do nas uczniowie kl. III c
z Gimnazjum Nr 1. Warsztaty prowadziła pani psycholog Monika Skupińska - Majchrzak. Brak komentarzy: