Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

czwartek, 13 czerwca 2013

Podziękowanie dla Rady Osiedla Śródmieście-Wschód

Pracownicy i Czytelnicy Filii Nr 3 dla Dorosłych MBP Łódź-Śródmieście składają serdeczne podziękowania Radzie Osiedla Śródmieście - Wschód za przyznane fundusze na zakup 21 książek.


Brak komentarzy: