Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

czwartek, 17 kwietnia 2014


Brak komentarzy: