Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

wtorek, 24 czerwca 2014

Podziękowanie dla Rady Osiedla Łódź - Wschód

Czytelnicy i Pracownicy Filii Nr 3 składają serdeczne podziękowania Radzie Osiedla Śródmieście - Wschód za przyznane fundusze na zakup 41 książek.
 

Brak komentarzy: