Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

wtorek, 28 października 2014

Spotkanie z lekturą...

Na spotkanie z lekturą Cz. Centkiewicza "Zaczarowana zagroda" przyszli do nas uczniowie kl. II MSPEI. Wspólnie omówiliśmy lekturę oraz wykonaliśmy kolorowe ilustracje.


Brak komentarzy: