Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

wtorek, 30 grudnia 2014

Podziękowanie dla Rady Osiedla Śródmieście - Wschód

Czytelnicy i Pracownicy Filii Nr 3 składają serdeczne podziękowania Radzie Osiedla Śródmieście - Wschód
za przyznane fundusze na zakup 32 książek
.


Brak komentarzy: