Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

piątek, 22 maja 2015

Spotkanie z lekturą


Na spotkanie z lekturą Jana Grabowskiego  „Czarna owieczka” przyszli do nas uczniowie  SP „ Twoja Szkoła” im. Marii Montessori.  Wspólnie omówiliśmy lekturę oraz wykonaliśmy kolorowe ilustracje.


Brak komentarzy: