Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

wtorek, 30 czerwca 2015

Konkurs

W czerwcu ogłosiłyśmy wyniki konkursu plastycznego pt.: "Bohaterowie naszych lektur". Konkurs był przygotowany dla uczniów klas II-III SP Nr 1, a o jego wyniku zadecydowali nasi Czytelnicy, którzy przyznawali punkty dla najciekawszych prac.
Brak komentarzy: