Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

środa, 31 maja 2017

Moje drzewa ekologiczne


Na "zajęcia ekologiczne" przyszli dziś do nas uczniowie klasy III z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Edukacji Innowacyjnej

Brak komentarzy: