Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

piątek, 9 marca 2018

Wielkanoc

Na prezentację multimedialną o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych zaprosiłyśmy uczniów klasy drugiej  MSPEI.


Brak komentarzy: