Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

czwartek, 2 czerwca 2011

Dzieci świata

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie kl. I z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Edukacji Innowacyjnej wysłuchali pogadanki nt zróżnicowania rasowego i kulturowego dzieci z różnych stron świata.

Lekcja zakończyła się zajęciami plastycznymi - prace uczniów można oglądać na naszej wystawce :)

Brak komentarzy: