Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

środa, 8 czerwca 2011

Komunikacja interpersonalna

Dwukrotnie spotkałyśmy się z uczniami Gimnazjum Nr 1 na prezentacji multimedialnej pt. "Komunikacja interpersonalna".

Brak komentarzy: