Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

piątek, 30 września 2011Pracownicy i Czytelnicy
Filii Nr 3 dziękują
Radzie Osiedla

Śródmieście - Wschód
za przyznane fundusze

na zakup 34 AUDIOBOOKÓW

Brak komentarzy: