Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

wtorek, 4 października 2011

Audiobooki

Fundusze, które otrzymałyśmy z Rady Osiedla
Śródmieście-Wschód przeznaczyłyśmy na zakup
34 audiobooków.


Zapraszamy do ich wypoży
czania.

Brak komentarzy: