Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

poniedziałek, 23 stycznia 2012

Ferie w bibliotece

DZIECI W WIEKU OD 5 DO 10 LAT
    Z A P R A S Z A M Y
NA FERIE W BIBLIOTECE
 

30.01.-10.02.2012
w godzinach 13.00 - 15.00

* gry edukacyjne, zabawy, quizy;
* gry planszowe, układanie puzzli;
* rozwiązywanie zagadek, krzyżówek;
* wspólne malowanie;
* głośne czytanie bajek i baśni;
* pokazy ulubionych bajek na DVD;
*oraz inne szaleństwa.

Brak komentarzy: