Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

piątek, 28 kwietnia 2017

Moje drzewo ekologiczne

Na dwa warsztaty ekologiczno-plastyczne przyszli do nas uczniowie klasy 0 i klasy 1 oraz klasy drugiej i trzeciej SP. " Twoja szkoła". Dzieci wykonywały " drzewa ekologiczne " przy użyciu różnych materiałów i  technik plastycznych.
Brak komentarzy: