Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

piątek, 28 kwietnia 2017

Spotkanie z biblioteką

W dniu 28 kwietnia br. przybyły do naszej biblioteki  dzieci z MSPEI z klasy pierwszej. Uczniowie zapoznali się z biblioteką jej funkcją

i jej zbiorami.

Brak komentarzy: